שירותי אחסנה ובונדד

אנו מספקים שירותי אחסנה לסחורות ביבוא לפני שחרור המכס. הסחורות יאוחסנו במחסנים חופשים, בבונדדים או במסוף למכולות ומטענים חלקיים.ניתן לאחסן חפצים אישיים לכל זמן שיידרש.

שירות אחסנה יכלול בתוכו:

• שירותי פריקה וטעינה
• שחרור מהמחסן/מהבונדד
שירותי הפצה

צור עימנו קשר