פרמטרים לבדיקת הצעות מחיר

• ספקים
• יעדי ההובלה
• כמויות מטענים
• נפחים
• משקלים
• תנאי מכר
• הובלה יבשתית בארץ ובחו"ל
• הוצאות בחו"ל
• הטסה אווירית לק"ג
• הובלה ימית כמטען חלקי/ מכולה
• שחרור במכס
• ריכוז פעילות היבוא/יצוא (ים או אוויר)
• נמלים מרכזיים (נמל אשדוד, חיפה, ב"ג)
• מחיר להטסת ק"ג אווירי
• מחיר לקוב בים/מכולה מלאה 20 או 40
• טיפול בציוד מיוחד כגון: Flat, H.C, Open Top, Open side, Isotanks
• Transit Time (זמן הפלגה) קצר או ארוך

צור עימנו קשר