מימון ואשראי

חברת COB / סי.או.בי נותנת אשראי בגין שירותיה, ללקוחותיה בהתאם לאופי הלקוח.

• האשראי ניתן בהתאם לתקנון חברת COB / סי.או.בי
• האשראי הינו נושא ריבית הצמודה לשינויים של ריבית הפריים.
• האשראי ניתן בכפוף לחתימה על הסכם אשראי. ידרשו ערבויות אישיות ושטרי חוב.
• לכיסוי האשראי הלקוח נדרש להפקיד צ'קים לתקופה של עד שישים יום- הלקוח נדרש
להעביר את כל פעילות השילוח לחברת COB / סי.או.בי
• החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי האשראי ו/או להפסיקה בכל עת.

צור עימנו קשר